Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

convincemyself
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viaretro-girl retro-girl
convincemyself
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

November 16 2019

convincemyself
0544 476a
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakejtowa kejtowa
convincemyself
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viarabarbarowy rabarbarowy
convincemyself
0776 4d63 500
Reposted fromnyaako nyaako viarabarbarowy rabarbarowy
convincemyself
Reposted fromFlau Flau viaThe1995 The1995
convincemyself
2339 b323 500
Reposted fromcontigo contigo viaThe1995 The1995
convincemyself
convincemyself
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
2211 270d 500
Reposted fromunco unco viaavooid avooid

July 14 2018

convincemyself
0734 7903 500
convincemyself
9553 6a3f 500
convincemyself
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viaavooid avooid

June 01 2018

convincemyself
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPeaceInHeart PeaceInHeart

May 17 2018

convincemyself
Dziwne czasy. Na komplement stać tylko lekko pijanego pana na przystanku. Szczery uśmiech dostajesz od kasjerki, której dajesz równo wyliczoną kwotę. Kojące smutki słowa czytasz w komentarzach a film oglądasz w kinie pełnym samotnych osób.  Nikt nie ma czasu. 
— myśl.i
Reposted fromantidotumi antidotumi viaavooid avooid
convincemyself
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viaavooid avooid
convincemyself
0453 2ecb 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viarabarbarowy rabarbarowy
convincemyself
4704 2038
Reposted fromproof proof viachudazupa chudazupa
convincemyself
Reposted fromposzum poszum viachudazupa chudazupa
convincemyself
9302 0086 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viavivre1 vivre1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl